headbanner

Сертификат

Здравейте, елате да се консултирате с нашите продукти!

Сертификат за заявление за контакт с храни и отговаря на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г.